ວິທີຕິດຕັ້ງ ເວຼີດເພດສ WordPress ແບບລະອຽດ

ມາເລີ່ມຕົ້ນກັນເລີຍ, ກ່ອນອື່ນກໍ່ເຂົ້າໄປດາວນ໌ໂຫລດເອົາໄຟລ໌ (ເຂົ້າໄປທີ່  http://wordpress.org/download )ໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນເຮົາໃຊ້ບໍລິການຂອງ LaoFreeHost.com ໃຈຈິງກໍ່ຢາກສອນການຕິດຕັ້ງໃນ LocalHost ແຕ່ເຫັນຫລາຍຄົນເຮັດແລ້ວ ແຕ່ບາດມາອັບໂຫລດຂຶ້ນເວັບໂຮດຕິ້ງໂຕຈິງແລ້ວງົງ. ສະນັ້ນມື້ນີ້ເຮົາມາ ເຮັດກັບໂຮດຕິ້ງແທ້ໆເລີຍ ຫາກໃຜຍັງບໍ່ມີກໍ່ສາມາໃຊ້ບໍ່ລິການໂຮ້ດຕິ້ງຟຼີໆໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ Laofreehost.com (ອ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງເພີ່ນດີໆເດີ່). ແລ້ວກໍ່ມາເລີ່ມກັນເລີຍ

1. ເຂົ້າໄປດາວນ໌ໂຫລດທີ່ http://wordpress.org/download/ ຫລັງຈາກດາວນ໌ໂຫລດມາແລ້ວມັນຈະເປັນໄຟລ໌ນາມສະກຸນ Zip ເຮົາກໍ່ທຳການແຕກໄຟລ໌ອອກມາ ກໍ່ຈະເຫັນໂຟລເດີຊື່ວ່າ WordPress.

install-wordpress-1

2. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເຂົ້າໄປເປີດໂປຼແກຼມ File Zilla ຫາກຍັງບໍ່ມີກໍ່ໄປດາວນ໌ໂຫລດມາຕິດຕັ້ງ ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່  http://filezilla-project.org/download.php ຫລັງຕິດຕັ້ງແລ້ວກໍ່ເປີດຂຶ້ນມາ ແລ້ວຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ ຕາມທີ່ໂຮດສົ່ງມາ ຕົວຢ່າງ: ຂອງເຮົາຕອນທົດລອງນີ້ແມ່ນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

install-wordpress-2

Host: ftp.laofreehost.com

Username: laoh_5431328 (ແລ້ວແຕ່ໂຮດຈະຕັ້ງໃຫ້ ເບິງຢູ່ໃນ)

Password: ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານທີ່ຕັ້ງຕອນສະຫມັກ

Port: ບໍ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້ ຫລືຖ້າໃສ່ກໍ່ຈະເປັນ 21

ຫລັງຈາກໃສ່ລາຍລະອຽດລົງໄປແລ້ວກໍ່ຄິກທີ່ປຸ່ມ QuickConnect  ທີ່ຢູ່ທາງຂ້າງ

 

3. ຕໍ່ມາຫລັງຈາກເຊື່ອມຕໍ່ຕິດແລ້ວກໍ່ຈະໂຟລເດີ່ມາສະແດງ ເຊີ່ງອາດຈະເປັນ ຊື່ເວັບ.Laofreehost.com ເຊິ່ງຂອງເຮົາແມ່ນ WordPress.Laofreehost.com ໃຫ້ຄິກເຂົ້າໄປໃນໂຟລເດີ່ດັ່ງກ່າວ ແລ້ວກໍ່ຈະເຫັນ ອີກໂຟລເດີຊື່ວ່າ htdocs ໃຫ້ຄິກເຂົ້າໄປອີກກໍ່ຈະວ່າງບໍ່ມີຫຍັງ ຫລືບາງທີ່ຖ້າເຫັນໄຟລ໌ index.htm ໃຫ້ລຶບຖິ້ມເລີຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເປັນດັ່ງຮູບທາງລຸ່ມນີ້

install-wordpress-3

4. ຫລັງຈາກເປັນໄປຕາມຮູບຂ້າງເທິງນິແລ້ວກໍ່ທຳການ ຄິກເຂົ້າໄປທີ່ໂຟລເດີ  WordPress ໃນຫ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ແລ້ວກໍ່ກົດ Ctrl + A ເພຶ່ອເລືອກເອົາທັງຫມົດ ກໍ່ຈະເປັນແບບຮູບທາງເທິງນີ້ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ດຶງລາກໄປໃສ່ຫ້ອງເບຶ້ອງຊ້າຍເພຶ່ອອັບໂຫລດໄຟລ໌ໄປຍັງໂຮດ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະໄວຫລືຊ້າ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໄວຂອງອິນເຕີລເນັດເນາະ. ຮູບທາງລຸ່ມແມ່ນອັບໂຫລດສຳເລັດແລ້ວ

install-wordpress-6

5. ຫລັງຈາກອັບໂຫລດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ເຖິງເວລາໄປສ້າງຖານຂໍ້ມູນ. ກໍ່ພຽງເຂົ້າໄປລັອກອິນ ແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ເຫັນຫນ້າຕ່າງເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ໃຫ້ຄິກເຂົ້າໄປທີ່ MySQL databases ແລ້ວກໍ່ສ້າງຊື່ຖານຂໍ້ມູນ ຕາມສອງຮູບທາງລຸ້ມນີ້ເລີຍ.

install-wordpress-4

install-wordpress-5

 

6. ຂັ້ນຕອນທາງເທິງນີ້ເຮົາກໍ່ໄດ້ຊື່ຖານຂໍ້ມູນຫລືຊື່ Database ມາແລ້ວເປັນ laoh_5431328_wordpress ຈື່ໄວ້ດີໆເດີ່ຫລັງຈາກຕັ້ງແລ້ວ.

7. ພໍໄດ້ແລ້ວກໍ່ມາເລີ່ມຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງກັນເລີຍ. ໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ຫນ້າເວັບຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ name.laofreehost.com ເຊິງຂອງພວກເຮົາແມ່ນ wordpress.laofreehost.com

ກໍ່ຈະມີຫນ້າເວັບຂຶ້ນມາເປັນແບບຮູບທາງລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ຄິກໃສ່ປຸ່ມ Create a Configuration File ແລ້ວກໍ່ຈະມີຫນ້າຕໍ່ໄປຂຶ້ນມາອີກກໍ່ກົດທີ່ Let’s go!

install-wordpress-8

install-wordpress-9

8. ຫລັງຈາກຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງນີ້ເຮົາກໍ່ຈະໄປສູ່ຫນ້າຂອງການຕິດຕັ້ງ ເຊິງຂັ້ນຕອນນີ້ຈະໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ:

Database Name

User Name

Password

Database Host

Table Prefix

ເຊິ່ງແຕ່ລະອັນເຮົາກໍ່ມີຂໍ້ມູນແລ້ວຫມົດແລ້ວ ເຊິງ Database Name ເຮົາກໍ່ໄດ້ມາຈາກຂັ້ນຕອນທີ່ 5 ແລະ 6 ແລ້ວ. ມາເບິງກັນ ຕອນນີ້ເຮົາມີຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

Database Name: laoh_5431328_wordpress

User Name: laoh_5431328

Password: **************

Database Host: sql5.laofreehost.com

9. ຫລັງຈາກໄດ້ຂໍ້ມູນມາຄົບແລ້ວກໍ່ຈັດການຕື່ມລົງໄປໃນຟອມນັ້ນເລີຍ ເຊິ່ງຂອງເຮົາຈະໄດ້ດັ່ງນີ້ ແລ້ວກໍ່ກົດ Submit 

install-wordpress-10

 

10. ຫລັງຈາກຄິກ Submit  ແລ້ວກໍ່ຈະພາໄປຊູ່ຫນ້າໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນ ເປັນຊື່ຂອງເວັບ (ບໍ່ແມ່ນ URL ຢ່າໄປຫລົງກັນ) ແລ້ວກໍ່ຕັ້ງ User name Password ສຳຫລັງ Admin ຫລືຕົວທ່ານເອງ ແລ້ວກໍ່ອີເມວ. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຄິກ Install WordPress ຕົວຢ່າງຕາມຮູບທາງລຸ່ມນີ້

install-wordpress-11

11. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະນຳໄປສູ່ການສິ້ນສຸດການຕິດຕັ້ງ ດັ່ງຮູບທາງລຸ່ມນີ້ ກໍ່ທຳການຄິກ Log In ແລ້ວກໍ່ລອງໄປເບິງຫນ້າຫລັກຂອງເວັບໄດ້ເລີຍ ເຊິງຕອນນີ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວຂອງກໍ່ເຂົ້າໄປທີ່ wordpress.laofreehost.com

install-wordpress-12

ສຸດທ້າຍນິ້ກະບໍ່ມີຫຍັງສິກ່າວ(ບ້າລະ ບໍ່ແມ່ນປະກາດຫຍັງໃດ). ຫາກໃຜມີບັນຫາຫຍັງກໍ່ຝາກຄວາມເຫັນໄວ້ທາງລຸ່ມນີ້ເລີຍດຽວເຮົາຈະມາຕອບໃຫ້ ແລ້ວເອົາໄວ້ ຕິດຕາມກັນກັບບົດຄວາມຕໍ່ໄປວ່າຈະແມ່ນຫຍັງ. ຢ່າລືມ ສ້າງເວັບບໍ່ຍາກຢ່າງທີ່ຄິດໂດຍ WordPress. ສະຫນັບສະຫນຸນບົດຄວາມໂດຍ www.LaoFreeHost.com ບໍລິການຟຼີເວັບໂຮດຕິ້ງສຳຫລັບຄົນເລີ່ມສ້າງເວັບ.

Advertisements

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s