Category Archives: Download

ແຈກ 45 theme ຂອງ wordpress ສຳຫລັບຄົນເລີ່ມສ້າງເວັບ

ແຈກກັນເຫັນໆສຳຫລັບ Theme ງາມໆຫລັງຈາກທີ່ສອນວິທີການຕິດຕັ້ງ WordPress ແລະກໍ່ Theme ໄປແລ້ວ ບາດນິກະມາເລືອກເອົາ Theme ທີ່ຕ້ອງການເລີຍ ເພຶ່ອສຳຫລັບຄົນທີ່ຍັງຫາ Theme ຖືກໃຈບໍ່ໄດ້ຈັດໄປເລີຍທາງລຸ່ມນີ້ເລືອກໄດ້ຕາມສະບາຍ ມີທັງຫມົດ 45 ຕົວດ້ວຍກັນ

Glassical

wp-theme-1.jpg

DEMO
DOWNLOAD

TheProton – New Free Premium WordPress Theme

DEMO
DOWNLOAD

Continue reading

Advertisements