Tag Archives: ຕິດຕັ້ງ wordpress

ວິທີຕິດຕັ້ງ ເວຼີດເພດສ WordPress ແບບລະອຽດ

ມາເລີ່ມຕົ້ນກັນເລີຍ, ກ່ອນອື່ນກໍ່ເຂົ້າໄປດາວນ໌ໂຫລດເອົາໄຟລ໌ (ເຂົ້າໄປທີ່  http://wordpress.org/download )ໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນເຮົາໃຊ້ບໍລິການຂອງ LaoFreeHost.com ໃຈຈິງກໍ່ຢາກສອນການຕິດຕັ້ງໃນ LocalHost ແຕ່ເຫັນຫລາຍຄົນເຮັດແລ້ວ ແຕ່ບາດມາອັບໂຫລດຂຶ້ນເວັບໂຮດຕິ້ງໂຕຈິງແລ້ວງົງ. ສະນັ້ນມື້ນີ້ເຮົາມາ ເຮັດກັບໂຮດຕິ້ງແທ້ໆເລີຍ ຫາກໃຜຍັງບໍ່ມີກໍ່ສາມາໃຊ້ບໍ່ລິການໂຮ້ດຕິ້ງຟຼີໆໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ Laofreehost.com (ອ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງເພີ່ນດີໆເດີ່). ແລ້ວກໍ່ມາເລີ່ມກັນເລີຍ

1. ເຂົ້າໄປດາວນ໌ໂຫລດທີ່ http://wordpress.org/download/ ຫລັງຈາກດາວນ໌ໂຫລດມາແລ້ວມັນຈະເປັນໄຟລ໌ນາມສະກຸນ Zip ເຮົາກໍ່ທຳການແຕກໄຟລ໌ອອກມາ ກໍ່ຈະເຫັນໂຟລເດີຊື່ວ່າ WordPress.

install-wordpress-1

2. ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເຂົ້າໄປເປີດໂປຼແກຼມ File Zilla ຫາກຍັງບໍ່ມີກໍ່ໄປດາວນ໌ໂຫລດມາຕິດຕັ້ງ ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່  http://filezilla-project.org/download.php ຫລັງຕິດຕັ້ງແລ້ວກໍ່ເປີດຂຶ້ນມາ ແລ້ວຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ ຕາມທີ່ໂຮດສົ່ງມາ ຕົວຢ່າງ: ຂອງເຮົາຕອນທົດລອງນີ້ແມ່ນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Continue reading

Advertisements