Tag Archives: Mysql

ທິບສຳລັບເຮັດໃຫ້ Wordpress Blog ຂອງທ່ານໄວຂຶ້ນ ແລະ ເບົາແຮງ Mysql

ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາອັບເດດດົນ ມື້ນີ້ມາແນະນຳ ວິທີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ WordPress ຂອງທ່ານ ໄວຂຶ້ນ ແລະ ປອດໄພຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ ໂດຍກ່ອນອື່ນມາເລີ່ມທີ່ການເພີ່ມຄວາມໄວໃຫ້ກັບ WordPress.

ເຊິ່ງໃນ WordPress ຈະມີຫນ້າຕັ້ງຄ່າ ຫລື Settings ແລ້ວເຂົ້າໄປປ້ອນ URL ລົງໄປໃນຖານຂໍ້ມູນ ເພຶ່ອເວລາມີຄົນເຂົ້າເວັບ ຫລື ຄິກໄປຍັງບົດຄວາມຕ່າງໆຈະໄດ້ດຶງເອົາ Url ນັ້ນເປັນ URL ຫລັກ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງ Theme ກໍ່ຈະຖືກດຶງຜ່ານຊ່ອງທາງນີ້ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເວັບຂອງເຮົາຊ້າລົງ, ເຊິ່ງວິທີການນີ້ເປັນວິທີຫລັກທີ່ WordPress ຕັ້ງມາໃຫ້. ແຕ່ທິບມື້ນີ້ກໍ່ຄື ມາສ້າງຕົວປ່ຽນການດຶງຂໍ້ມູນ URL ຈາກ PHP ເຊິ່ງຈະໃສ່ລົງໄປໃນ ໄຟລ໌ wp-config.php ນັ້ນເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ແບ່ງເບົາການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບ Mysql ແລະໃຫ້ສະແດງຜົນຫນ້າຕາຂອງເວັບໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ວິທີການກໍ່ພຽງນຳເອົາໂຄ໊ດລຸ່ມນີ້ໄປເພີ່ມໃສ່ລຸ່ມສຸດໃນໄຟລ໌ wp-config.php ກໍ່ເປັນອັນຈົບ(ຢ່າລືມປ່ຽນ ຊື່ເວັບເປັນຊື່ເວັບຂອງທ່ານ ແລະ ກໍ່ ຊື່ຂອງໂຟເດີ່ເທັມເພດທີ່ທ່ານໃຊ້).

 

define(‘WP_HOME’, ‘http://www.website-name.com’); // blog url
define(‘WP_SITEURL’, ‘
http://www.website-name.com’);
// site url
define(‘TEMPLATEPATH’, ‘
http://www.website-name.com/wp-content/themes/folder-name-of-theme’);
define(‘STYLESHEETPATH’, ‘http://www.website-name.com/wp-content/themes/folder-name-of-theme’);

Advertisements